» Debatforum » Bevar de frivillige brandværn i Rødding, Skodborg og Jels
Del side:
Få nyhederne på mail
Mandag kl. 01
Luft: 4,8°
Vand: 7,2°
Læs mere om Jels IF her
Læs om Jels Lokalråds planer for Jels her
Afstemning

Er du involveret i frivilligt arbejde i Jels?


Ja

Nej

Nej, bor ikke i Jels
» Tidligere afstemninger

Debatforum

06/03-2017, kl. 09:33
Emne:

Bevar de frivillige brandværn i Rødding, Skodborg og Jels

Forfatter:

Børge Baagø Hansen

Indlæg:

Vi er mange, der med den allerstørste interesse venter på nye konkret udmeldinger fra beslutningstagerne i Vejen kommune - borgmester og byråd, om behandlingen af den nye plan for redningsberedskabet i de 3 distrikter, som de frivillige brandværn i Rødding, Skodborg og Jels i dag dækker, og dermed også de 3 frivillige brandværn fremtid og virke.

Den oprindelige dimensioneringsplan fra TrekantBrand, hvor redningsberedskabet for området og de frivillige brandværns rolle, var beskrevet, blev lykkeligvis i en pressemeddelelse af 30. september 2016 trukket tilbage bl.a. på grund af massiv kritik. Af pressemeddelelsen fremgik bl.a., at der i forbindelse med udfærdigelse af udkast til ny plan skal være plads til dialog med medarbejdere, borgere og beslutningstagere. Jeg ser det som udtryk for, at de 3 frivillige brandværn denne gang inddrages i forhandlingerne som fagpersoner?

Som borger i området er mit højst prioriterede ønske, at vi skal have det bedste redningsberedskab til gavn for borgerne.

Det er jeg ikke i tvivl om, at vi har i dag, ved de frivillige brandværn. Med de udmeldinger jeg har erfaret om TrekantBrand, rammes jeg af utryghed og mistillid. Alene i vurderingen af responstid, der i givne situationer er altafgørende for redning af menneskeliv eller ejendom, vil de frivillige brandværn yde en afgørende positiv fordel.

I debatten vil det også være naturligt at se tilbage på brandværnenes historie. De 3 frivillige brandværn er stiftet på lokal frivillig basis i perioden 1907 - 1928. Formålet var naturligvis at oprette et redningsberedskab til brandslukning og anden tryghedsskabende indsats for lokalbefolkningen. Gennem deres lokale foreninger har de løbende udviklet de enkelte værns kompetencer og arbejdsmetoder, hvilket betyder, at de 3 værn i dag råder over i alt 78 uddannede brandmænd i en positiv aldersfordeling, der alle indgår i arbejdsopgaverne på lige fod med professionelle brandmænd. Deres uddannelse er nøjagtig den samme som en professionel uddannet brandmand. Hertil skal også pointeres, at den frivillige brandmand har taget hele uddannelsen i sin fritid. De er hele vejen frivillige og dermed ulønnede. De brænder for deres job. Hele vejen rundt en billig og enorm tryghedsskabende ressource for befolkningen og Vejen kommune, og med den positive lokale interesse for jobbet, er der ingen rekrutteringsproblemer.

Foruden indsatsen i de akutte alarmeringer indgår de frivillige brandværn også med stor vægt i diverse lokale arrangementer og sammenkomster. I et godt lokalt samarbejde regner man altid brandværnet med som medspiller. De bliver altid mødt med den største respekt og tillid fra andre. Som et af det seneste tryghedsskabende tiltag vil jeg nævne deres rolle i udbredelsen og uddannelsen ved brug af hjertestartere.

Omkring økonomien for Vejen kommune skal jeg blot indledningsvis nævne, at ud fra mit kendskab kan ordningen med de frivillige brandværn sagtens konkurrere med ordningen under TrekantBrand.

Såfremt man politisk fra Vejen kommunes side vælger at nedprioritere de 3 frivillige brandværns fremtidige virke, og dermed på sigt fratager de berørte interessen for at opretholde et brandværn, handler man politisk med det resultat at fratage de lokale områder en vigtig trygheds- og sikkerhedsmæssig hjælp, ligesom man også på sigt nedlægger og fjerner en vigtig lokal samarbejdspartner fra foreningslivet.

Jeg har med indlægget valgt indledningsvis kun at sætte fokus på et par af de områder, nemlig den lokale personlige sikkerhed og tryghed samt det lokale samarbejde, som er så vigtigt for områder beliggende uden for større byer, i forsøget på at bevare borgernes interesse for bosætning fremover.

Det er mit håb, at jeg på vegne af de berørte borgere og virksomheder samt de frivillige brandværn i Rødding, Skodborg og Jels, med dette indlæg har indledt en vigtig debat inden den politiske beslutning træffes i Vejen byråd.


09/03-2017, kl. 08:14
Forfatter:
Jørgen Sellebjerg
Kommentar:

Tak for et velskrevet og meget sagligt indlæg.
Jeg er helt enig med dig og håber, at vi kan bevare vores dygtige frivillige brandværn i Rødding, Skodborg og Jels..
Der er dog en bekymrende statistik, som man politisk er nødt til at forholde sig til - netop for at kunne bevare de frivillige brandværn. I mange af de frivillige brandværn i de sønderjyske kommuner mangler man frivillige brandmænd og det bliver stadigt vanskeligere at rekruttere nye brandmænd. Det mener jeg, man skal forholde sig til politisk - så man undgår, at de frivillige brandværn på sigt ikke kan opretholde beredskabet på grund af mangel på mandskab.

15/03-2017, kl. 14:02
Forfatter:
Johan Lastein
Kommentar:

Åbent brev til Borgmester Egon Fræhr Vejen Kommune!

Kære Egon Fræhr!!

Jeg beklager jeg må til tasterne vedrørende vores Frivillige Brandværn her syd for Kongeåen !! men Jungletrommerne varsler krig!
Egon Fræhr ! Vi kan alle lave fejl og laver man en fejl ? må man hurtigst komme til erkendelse !! Du tog ikke vi Sønderjyder i ED her syd for Kongeåen før du fettede dig ind ved Trekant Brand og måske for egen vinning ( ikke mine ord ) prøvede at nedlægge vores Frivillige Brandværn.

Egon Fræhr ! Se godt på Billedet af Stolte Brandmænd her i Jels for måske hundere år siden !
Min Bedstefar står i front som Kaptajn i 14 år og var medstifter af Brandværnet i 1907 ! og vores Stolte Værn har nu været vores beredskab i 1010 år !
Tænk på hvor mange mand igennem 110 år der har stået til rådighed for vores beredskab 24 timer i døgnet 365 dage om året og har aldrig fået en krone for det !

Nu har man så bestemt at Brandværnet i Jels ---Rødding og Skodborg skal under Trekant Brand Regi med store lønudgifter ? nu skal der ansættes Direktører / Driftsleder og meget andet !! ingen skal så sandelig arbejde gratis!

Egon Fræhr ! Prøv nu og tag Donnal Trump Briller på og tilbagerulle de aftaler du har indgået med Trekant Brand !
Trekant Brand kan i realiteten ende som Post Nord eller Bios om føje år ?så har vi smidt guldet overbord !

Nu forventer jeg du kommer med en klar udmelding når du har rullet aftaler med Trekant Brand tilbage!
Det skal ikke være en Indfettet polittisk BLA / BLA redegørelse som ikke forståes !! men en klar udmelding HVORFOR !!

I må forstå Nord for Kongeåen at Værnene her syd for Stikker så Dybt i Vore Hjerter og er så Højt Respekteret at det smider vi ikke bare væk !

I skal ikke Trampe på os på denne måde !!

Egon Fæhr ! Jeg hører fra Jels / Rødding og Skodborg at Jungletrommerne varsler Krig og ingen Borgmester Stemmer flyver over Kongeåen til Efterå såfremt du ikke får ændret overstående !

Når jeg kigger på billedet og Bedstefars strenge åsyn så er det som han siger !! Gør så noget Knægt ! du arvede mine gener og mit Navn !
Smid ikke mit livsværk i Grus.

Venligst
Johan Lastein, Jels

23/03-2017, kl. 10:21
Forfatter:
Johan Lastein
Kommentar:

Nej, nej, nej - Egon Fræhr

Borgmester Egon Fræhr, du bliver ikke helt fri endnu. Jeg prøver ikke at pådutte dig noget som helst. Jeg forholder mig til fakta.

Fakta er, du blev vældig engageret i TrekantBrand! Og nu du havde fået varen i butikken, skulle den jo også sælges, selvom prisen bliver langt højere, som det vi har haft i 110 år og været glad for. Nu fik vi det stoppet i halsen.

Andre Brandværn syd for Kongeåen fandt prisen alt for høj og fravalgte TrekantBrand eller noget lignende.

Egon Fræhr, drivkraften i det frivillige er ingen regelskov! Regler dræber initiativ og plejer kun systemets folk. Regler er til for systemets folk, som retfærdiggør deres arbejde igennem regler. Det er bla bla, når man siger, man vil det bedste for de frivillige.

Her i Jels er vi blevet noget urolige over at bo i et højrisiko-område vedrørende terror og oversvømmelse.

Vores gæve brandmænd er nu spændte på, hvilken våbentype de får udleveret, nu de skal bekæmpe terror. P.t har de kun branddaskere.

De mangler også større søstøvler, nu da de skal bekæmpe bølgesprøjt fra Mandø eller Årø!

Nu stopper branddialogen herfra. Nu kender du vore følelser og holdninger her syd for åen. Og tænk på det, såfremt du har ønske om at beholde borgmesterkæden efter næste valg.

25/03-2017, kl. 18:04
Forfatter:
Riisgaard
Kommentar:

Johan Lastein.

Er du påvirket eller hvad er der galt ?

Det er " brand-ærgerligt " at du ikke kan udtrykke dig mere klart .

Terror - oversvømmelse - branddaskere - søstøvler - Mandø ???????

Forklaring udbedes venligst.

30/03-2017, kl. 16:59
Forfatter:
Per Mark
Kommentar:


De frivillige brandværn skaber tryghed
Børge Baagø Hansen har i dette forum og i Jyske Vestkysten den 5. marts fremhævet de frivillige brandværns betydning og vigtigheden af, at de i tide inddrages i dialogen om den fremtidige struktur for beredskabssammenslutningen TrekantBrand.
Jeg er helt enig i hans betragtninger. Det kommunale brandberedskab skal skabe tryghed! Vi skal kunne stole på, at der inden for kort tid præsteres en afgørende indsats.
Den plan, TrekantBrand fremlagde i 2016, udhulede den tryghed, vi hidtil har haft til beredskabet – et beredskab hvori de frivillige brandværn spiller en afgørende rolle.
Af vedtægterne for TrekantBrand fremgår, at formålet med fællesskabet er at styrke det samlede redningsberedskab i kommunerne. Det var unægtelig svært at se i forslaget til fremtidig struktur.
Mandskabet i de frivillige brandværn er uddannelsesmæssigt på niveau med de professionelle. Men det er ikke uden personlige omkostninger for den enkelte frivillige at leve op til kravene om at være til rådighed, og det er imponerende, at det kan lade sig gøre. Det vidner om stort engagement og professionalisme, og det skal vi værne om. Hertil kommer, at de frivillige brandværn har påtaget sig opgaver ud over brandberedskabet, og de er værdifulde aktører i det lokale foreningsliv. Endelig skal vi ikke undervurdere betydningen af, at der i vores hverdag er medborgere, der i konkrete situationer kan træde til med de kompetencer, som de har erhvervet og vedligeholdt i de frivillige brandværn.
Vi skal naturligvis være åbne over for andre strukturer og løsninger i beredskabet, men det er afgørende, at alle involverede inddrages i hele beslutningsprocessen, og det gælder ikke mindst de frivillige brandværn. En vigtig forudsætning for at bevare deres engagement er, at de kan se mening med deres fremtidige rolle.
I TrekantBrands såkaldte ”ejerstrategi” hedder det, at ”De frivillige gør både en nødvendig og værdsat indsats i TrekantBrand”. Det må nødvendigvis indebære, at de frivillige brandværn også i praksis oplever, at de bliver inddraget og hørt!
Jeg har svært ved at forestille mig et fremtidigt beredskab uden de frivillige brandværn.
Per Mark

Kommenter indlæg
Udfyld felterne herunder og klik på »Kommenter indlæg«.

For at din kommentar kommer på jels.dk, skal du selv aktivere kommentaren, via den e-mail som du vil modtage indenfor 5 minutter efter du du har klikket på »Kommenter indlæg«.

Forfatter:

E-mail:
E-mail adressen bliver ikke vist if. med din kommentar.Kommentar:


Spam-check:Bemærk: Misbrug eller stødende kommentarer vil medføre slettelse af kommentaren, samt anmeldelse til din internetudbyder.Kommende aktiviteter

20/11: Biograftur Rød...
20/11: Strikke-Café
21/11: SuperBrugsen å...

» Flere aktiviteter
Seneste debatter

15/11: Forkert dato f...
10/11: Postbutik/indl...
08/10: Jels idrætsfor...

» Flere debatter
Gratis golf for unge - læs mere her
Besøg Jels Bilers website her
Seneste lopper

18/11: Spinlon nederdel
18/11: Bonderøvs nede...
18/11: Bonderøvs kjol...

» Flere lopper
Jels - Nyheder, billeder og debat på Facebook
Seneste opslag

10/11: 2 lejligheder...
08/11: Andelsbolig sæ...
06/11: Lejlighed søges

» Flere opslag
Copyright © 2002-2018 Pro-Plan Interaktiv A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
[ Kontakt jels.dk | Copyright & rettigheder ]